Paúhoř elektrický (Electrophorus electricus)

nejsilnější elektrické výboje

Na světě žije přes 250 druhů ryb, které jsou schopny vyrábět elektrický proud. Elektrické impulsy používají k orientaci a ke komunikaci mezi sebou. Výboji také mohou omračovat nebo zabíjet kořist nebo útočícího nepřítele.

Nejsilnější výboje vydává paúhoř elektrický, který žije v kalných a pomalu tekoucích řekách Jižní Ameriky. Speciální elektrické orgány, které zaujímají čtvrtinu jeho těla, mohou vyrobit výboj s napětím až 650 voltů a proudem 1 ampér. Takový výboj dokáže na vzdálenost několika metrů zabít člověka nebo velké zvíře.

 

Fotogalerie: Paúhoř elektrický (Electrophorus electricus)