OREL BĚLOHLAVÝ ( Haliaëtus leucocephalus)

nejinteligentnější dravý pták

Tento nádherný dravý pták žije u mořského pobřeží, v povodích řek a u jezer Severní Ameriky a severovýchodní Sibiře.

Živí se rybami a vodními ptáky. Vydává silný, pronikavý křik.

Dorůstá výšky 85 cm, rozpětí křídel má 2 metry. Bílé peří na jeho hlavě ostře kontrastuje s tmavohnědým peřím ostatního těla.

Orel bělohlavý používá stejné hnízdo někdy i 35 let. Rok co rok přidává k hnízdu trochu nového materiálu a toto, až dva metry široké hnízdo slouží jako kolébka každý rok dvěma mláďatům.

V současnosti jich žije už jenom asi 14 000 v přírodních rezervacích.

Pro svou eleganci a majestátnost se orel bělohlavý stal americkým národním ptákem, symbolem republikánského ducha.

Pomocí mohutných křídel léta orel vysoko nad vodou. Jakmile vynikajícím zrakem spatří těsně pod hladinou vhodnou kořist, spustí se dolů, silnými a ostrými pařáty ji uchopí a uletí. Zahnutým zobákem si potom z kořisti trhá kusy masa, kterými krmí sebe, případně svá mláďata.